shopping-bag 0
Items : 0
Subtotaal : 0.00
Winkelmand Check Out

Algemene Voorwaarden

Gedragscode D.R.C. de Mol

Of het nu gaat om degene die actief sport uitoefent, de passieve toeschouwer of degene die meehelpt, iedereen moet plezier kunnen beleven aan de wielrensport. Sportiviteit en respect is het uitgangspunt, deze gedragscode is bedoelt om hieraan een bijdrage te leveren.

 1. Algemeen
  • –  Je beseft dat je onderdeel bent van de georganiseerde sport, d.w.z. lid van DRC de Mol aangesloten bij de KNWU (en daarmee lid van NOC*NSF) en je daarmee een voorbeeldfunctie hebt.
  • –  Je houdt je aan de wettelijke voorschriften en aan algemeen aanvaarde normen en waarden en gedragsregels en je vertoont geen ongewenst(*) gedrag.
  • –  Je draagt verantwoordelijkheid voor je eigen handelen en kan keuzes die je maakt verantwoorden.
  • –  Deze gedragscode is een dynamisch document dat aan de actuele ontwikkelingen wordt aangepast!
 2. Respect

  Respecteer een ieder voor, tijdens en na een training of wedstrijd. Gebruik geen verbaal en/of fysiek geweld.

 3. Integriteit

  Handel naar eer en geweten, in overeenstemming met geldende waarden, normen en regels. Denk hierbij aan Geen discriminatie, (seksuele) intimidatie of pesterijen!

 4. Solidariteit

  Creëer gezamenlijk een sfeer waarin je elkaar kan aanspreken. Spreek niet over elkaar maar met elkaar.

 5. In het verkeer

  Houd je tijdens training op de openbare weg aan verkeersregels en tijdens wedstrijden/cyclo’s aan de aanwijzingen van organisatie/verkeersregelaars en respecteer de mede weggebruikers.

 6. Materialen

  Ga met zorgvuldigheid en respect om met een ieders eigendommen. Eventuele aangerichte schade is een ieders eigen verantwoordelijkheid.

 7. Helmen
  Het dragen van een helm tijdens het fietsen is te allen tijde verplicht. Dit geldt tijdens een wedstrijd, training en/of evenement.
 8. Kleding

  Leden van D.R.C. de Mol dragen tijdens wedstrijden uitsluitend kleding, verstrekt door/ aangeschaft via de club. Daarnaast tracht een ieder tijdens training(en) clubkleding te dragen, zodat D.R.C. de Mol en sponsoren zoveel mogelijk worden uitgedragen.

 9. Social Media

– Gebruik social media (o.a. Facebook en Twitter) als ondersteuning van de open dialoog, de uitwisseling van ideeën en het delen van kennis (eerlijk, transparant).

 • –  Als je actief bent met social media, doe je dat op persoonlijke titel en schrijf je in de eerste persoon.
 • –  Je post betekenisvolle, respectvolle opmerkingen, dus geen spam of opmerkingen die off-topic of beledigend zijn. Wanneer je het oneens bent met de meningen van anderen en je wilt daarop reageren, houdt het dan netjes en beleefd.
 • –  Respecteer degene tot wie je je richt, etnische laster, persoonlijke beledigingen en obsceniteit zijn not done. De privacy van anderen wordt altijd door jou gerespecteerd.
 • –  Je neemt even de tijd en denkt na voordat je inhoud publiceert. Je verstrekt geen vertrouwelijke en/of schadelijke informatie over DRC de Mol, sponsoren en/of haar belangrijke stakeholders.
 • –  Als je publiceert over andere organisaties of stakeholders, zorg ervoor dat wat je schrijft feitelijk en juist is, zonder deze organisatie/stakeholder in diskrediet te brengen. Vermijd daarbij onnodige of onproductieve argumenten, die leiden tot niets.
 • –  Perceptie is realiteit. In online sociale netwerken vervagen de lijnen tussen het openbare en het particuliere, het persoonlijke en het professionele. Maak ons allemaal trots. Zorg ervoor dat alle inhoud die met jou wordt geassocieerd, consistent is met je inzet voor DRC de Mol en met de normen en waarden en professionele standaarden.
 • –  Wat je schrijft is en blijft jouw verantwoordelijkheid waarop je aangesproken kan worden.

  10. Afval

  Een ieder doet zijn afval in de daarvoor bedoelde afvalbakken. Zo houden we met elkaar kantines en milieu schoon. Ook als je ergens als gast aanwezig bent.

  11. Verboden middelen

  Leden van D.R.C. de Mol laten zich op geen enkel manier in met verboden middelen zoals (inter)nationaal vastgesteld door WADA/Dopingautoriteit, UCI/KNWU en vastgelegd in het Nationaal Dopingreglement (www.dopingautoriteit.nl).

  12. Weddenschappen

  Je neemt niet deel aan weddenschappen dan wel het promoten van weddenschappen die betrekking hebben op de uitvoering van je werk/inzet voor DRC de Mol en/of door je inzet/werk (in)direct beïnvloed kunnen worden.

  13. Informatie

 • –  Je gaat binnen en buiten DRC de Mol zorgvuldig om met persoonsgegevens van leden, bedrijven en instellingen, en andere informatie die in handen van buitenstaanders de belangen van DRC de Mol kunnen beschadigen.
 • –  Je “lekt” geen vertrouwelijke informatie vanuit DRC de Mol naar buiten en je laat niet uit slordigheid buitenstaanders meeluisteren naar een gesprek over of meekijken naar DRC de Mol stukken.
 • –  Je verstrekt geen informatie namens DRC de Mol aan media zonder overleg/ afstemmen met bestuurslid PR en/of bij afwezigheid secretaris.

  (*) Onder ongewenst gedrag verstaan we directe of indirecte ongewenste uitlatingen en/of handelingen, die tot uiting komen in verbaal, non-verbaal, fysiek of psychisch gedrag tegen een persoon, dat door deze als ongewenst en ongewild wordt ervaren en een inbreuk vormt op zijn/haar integriteit en/of persoonlijke levenssfeer. Onder ongewenste en ongewilde uitlatingen en/ of handelingen vallen in ieder geval seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie.