shopping-bag 0
Items : 0
Subtotaal : 0.00
Winkelmand Check Out

Privacy Verklaring

Algemeen

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd wat persoonsgegevens zijn, welke gegevens DRC de Mol verzamelt, waarom we dit doen, hoelang we de gegevens bewaren en wat je rechten zijn.

 

Contact

DRC de Mol is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens zijn:

DRC de Mol

Vogelaarsweg 6

3313LL Dordrecht

078-6164303

Heb je vragen over deze privacyverklaring, over de verwerking van jouw persoonsgegevens of heb je andere vragen over dit onderwerp, dan kun je een mail sturen naar de leidinggevende van DRC de Mol via info@drcdemol.nl.

 

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst die we hebben met jou en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Voor het goed uitvoering geven aan sportclubbeleid en/of het in beheer hebben van een overeenkomst is het nodig om jouw persoonsgegevens te verwerken. Als je jouw persoonsgegevens niet aan ons wilt geven, kunnen we je geen passende uitvoering van ons clubbeleid aanbieden.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen we van je?

Wij verzamelen op de volgende manieren persoonsgegevens van je:

 • Gegevens die je aan ons geeft: benodigde stukken voor het juiste verwerken van de leden- en wedstrijdadministratie;
 • Gegevens die wij van andere bronnen krijgen, dus stukken van derden, die nodig zijn voor het juist uitvoeren van het clubbeleid;
 • Gegevens die wij automatisch krijgen: informatie die wij door middel van cookies verzamelen, dit staat verder in ons cookiestatement;
 • De datum waarop je de website bezoekt, het IP-adres van de computer, die je gebruikt en het aantal hits en overige informatie die op deze wijze wordt verkregen.

 

Met wie delen we jouw gegevens?

Voor het uitvoeren van ons clubbeleid, delen wij (een gedeelte van) jouw persoonsgegevens met de partijen, die nodig zijn voor het juist kunnen uitvoeren van club- en wedstrijdbeleid. Naast het delen van gegevens met deze partijen, kan de wet ons verplichten om gegevens te delen met justitie, in het kader van gerechtelijke procedures of met andere overheidsinstellingen. Wij delen jouw gegevens niet met partijen buiten de Europese economische ruimte.

 

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor jouw persoonsgegevens worden verzameld. Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang als dit mag volgens ons interne beleid en de geldende wet- en regelgeving.

 

Wat zijn je rechten?

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien op grond van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet AVG en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens. Als wij jouw persoonsgegevens verwerken, omdat je daar toestemming voor hebt gegeven, dan kun je die toestemming op elk moment intrekken. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou te sturen.

 

Daarnaast kun je contact met ons opnemen als je:

 • onjuiste gegevens wilt laten verwijderen, verbeteren of aanvullen;
 • wilt dat wij minder gegevens van jou verwerken;
 • bezwaar wilt maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar; info@drcdemol.nl of per post via: DRC de Mol, vogelaarsweg 6, 3313LL te Dordrecht.

Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, op jouw verzoek.

In de volgende gevallen kunnen wij jouw verzoek niet goedkeuren:

 • Als het verzoek ongegrond is;
 • Als het een verzoek is waar wij wettelijk gezien niet aan hoeven te voldoen;
 • Als wij jouw persoonsgegevens nodig hebben voor de overeenkomst die we met jou hebben;
 • Als we een gerechtvaardigd belang hebben voor de verwerking.

 

Automatische verwerking

Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor jou.

Als wij jouw persoonsgegevens automatisch verwerken, heb je recht op een menselijke blik bij besluiten. Dit betekent dat wanneer wij een besluit nemen op basis van automatisch verwerkte gegevens, een verantwoordelijk vertegenwoordiger van DRC de Mol deze gegevens moet beoordelen. Je mag je mening overd dit besluit geven en het besluit aanvechten.

 

Heb je een klacht?

Heb je een klacht over onze verwerking van jouw persoonsgegevens of heb je een klacht over onze reactie op jouw verzoek, dan kun je aan klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link;

Tip Ons

 

Beveiliging

Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die jouw persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken dat zij hetzelfde doen. Toegang tot jouw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging, verlies, vernietiging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan onze medewerkers en partijen op een “need-to-know” basis.

Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de nieuwe veiligheidsnormen. Als jij het idee hebt toch niet goed beveiligd te zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, nee dan contact op met osn via info@drcdemol.nl.

 

Wijzigingen

DRC de Mol heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Als wij wijzigingen aanbrengen, brengen wij je op de hoogte via onze website of schriftelijk.